Thuong hieu

Hiện nay Morgan Việt Nam đang cung cấp sản phẩm trên thị trường với 4 thương hiệu sau:

1. MORGAN: Dòng sản phẩm sơn nước Cao cấp

Thuong hieu Morgan

2. POSTON: Dòng sản phẩm sơn nước Cao cấp

Thuong hieu Poston 1

3. FOREVER: Dòng sản phẩm sơn nước Trung cấp

Thuong hieu Forever

4. MORRIS: Dòng sản phẩm sơn nước Kinh tế

Thuong hieu Morris